søndag 15. januar 2012

Juss og psykiatri.

Kanskje kunne noen av kontroversene rundt psykiatriens rolle i norsk rettsvesen vært unngått med en noe annen praksis. Psykiaterne nyter en helt spesiell myndighet i norsk rettsvesen. I mange straffesaker oppnevnes psykiatrisk sakkyndige som leverer en offisiell rapport før selve rettsprosessen begynner. I en rekke andre land innkalles ikke psykiaterne før under selve rettegangen, og da som ekspertvitner på linje med andre ekspertvitner -- slik kan andre fagfolk i full åpenhet problematisere og stille spørsmål ved psykiaternes forutsetninger og måten de har nådd sine konklusjoner på. At alle vitneutsagn, også fra karakter- og andre ekspertvitner, blir vurdert i lys av psykiaternes oppfatninger, er naturligvis nøyaktig som det bør være. Problemet i Norge er imidlertid at de sakkyndige psykiaterne ikke selv granskes på denne måten. Deres rolle som eksperter er utspilt før utspørringen begynner. Problemet med dette er at sakkyndigrapporten i praksis, om ikke i prinsipp, legger føringer for hele den etterfølgende rettergangen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar