onsdag 4. januar 2012

Å vokse eller ikke vokse?

På side to i dagens Klassekampen hevder Trine Lise Sundnes, førstesekretær i LO, at "Vi trenger sysselsettingstiltak som skaper vekst." På side tre skriver George Monbiot (den engelske originalen er her) at tiden tvert imot "er inne for å planlegge en økonomi som ikke er avhengig av vekst."

Forfatterne er enige om at dagens økonomiske system vil bryte sammen hvis veksten stanser. Noe må gjøres, og det ganske snart, skal vi få bukt med den økonomiske elendigheten vi befinner oss i, men Sundnes og Monbiot er uenige om hva som bør gjøres. Sundnes tror på kreative løsninger innenfor dagens system. Monbiot kaller dette en illusjon. Selv om det fantes midler til slike løsninger -- hvilket det i følge ham ikke gjør -- så ville dette kun være å utsette og forverre de underliggende problemene. Vi har bygd vår rikdom ved å pådra oss en økologisk gjeld vi umulig kan tilbakebetale. Siden 1950 har vi påført klodens livssystemer mer skade enn vi greide i løpet av de foregående 100.000 årene. Hvis fortsatt vekst vil si at denne trenden skal fortsette, blir det ikke noen særlig fortsettelse.... Monbiots (egentlig Tim Jacksons) løsning ligger derfor i å trekke ut pluggen på denne "kreative ødeleggelsesmaskinen", for så å finne ro i en eller annen form for stabil nullvekstøkonomi. Men å gjøre det....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar