onsdag 18. mai 2011

Bistandspolitikkretorikk.

En ny omfattende undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå viser at 87 prosent av norsk befolkning er positive til norsk utviklingshjelp. Omkring halvparten mener at bistandsbudsjettet er passe stort. 20 prosent mener at budsjettet bør økes.

"Dette er utrolig gledelige tall," kommenterer utviklingsminister Erik Solheim. "De viser at den norske befolkningen er solidarisk, og slett ikke har den egoholdningen mange vil gi inntrykk av." Særlig godter ministeren seg over at også Fremskrittspartiets velgere er for norsk utviklingshjelp. Partiet har lenge vært en trofast kritiker av norsk bistand. Eller med Solheims ord:
Frp har i alle år drevet en villedende kampanje mot norsk bistand. Poenget med denne kritikken har aldri vært å gjøre bistanden bedre, men å nøre opp under fordommer og skaffe seg velgere. Heldigvis viser denne undersøkelsen at Siv Jensen nok en gang undervurderer velgerne, også sine egne.
Hele 71 prosent av Frp-velgerne er nemlig positive til norsk utviklingshjelp, i følge undersøkelsen -- hvilket, for Erik Solheim, "viser at Frp ikke har kontakt med egne velgere."

Tja...dette er...én måte å se saken på. På den andre siden betyr vel dette at Frps bistandspolitikk utformes uten å sjele til hva som kan skaffe dem velgere. Fremskrittspartiet har alltid fått skjenn av de andre partiene for sin værhane-populisme. Men alternativet er kanskje ikke bra det heller? Hva ville amerianeren sagt? You're damd if you do, and you're damd if you don't!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar