onsdag 25. mai 2011

Rasistisk statistikk?

Brochmann-utvalget har levert en rapport om Velferd og migrasjon. Per Willy Amundsen, FrPs innvandringspolitiske talsmann, har lest rapporten og slår fast at "Det er innvandrere fra den muslimske verden som scorer dårlig i disse undersøkelsene." Reaksjonene er ikke uventet. KrFs innvandringspolitiske talsmann, Geir Bekkevold, tar avstand fra utspillet"Jeg skal gjerne se den dokumentasjonen han har på det. Det er ikke første gang han stempler muslimer på denne måten. Det er respektløst," sier Bekkevold. Akhtar Chaudry (SV) mener utspillet grenser til rasisme. Det er Per-Willy Amundsen fullstendig uenig i: "Jeg viser kun til det som er offentlig kjent statistikk. Det går klart fram at de innvandrerne med dårligst arbeidsdeltakelse i Norge kommer fra land i den muslimske verden...De åtte landene som ligger dårligst an på lista over arbeidsdeltakelse er muslimske land. Det taler for seg," hevder Amundsen.

Tja...hva er det tallene sier, da? Er dét er opplagt? På Dagsnytt 18 i kveld modererte Amundsen seg noe. Det eneste han sier (sier han) er at vi ikke uten videre kan utelukke at kulturen, herunder religionen, er en del av forklaringen. Vel..., nei, men....å snakke om kulturen som en mulig faktor når det dreier seg om så spredte land som Irak, Tyrkia, Kosovo og Somalia, virker ikke akkurat opplagt heller. Landene har Islam til felles. At det er en avgjørende fellesnevner, kan vi heller ikke utelukke a priori. Men sammenhengen er langt fra innlysende. For det første plasserer visstnok det samme tallmaterialet bosniske innvandrere, som også muslimer, i den andre enden av statistikken, og for det andre er ikke Islam alt disse landene har felles. Stort sett dreier det seg om fattige land med dårlig utbygde utdannelsessystemer. Mange av dem er herjet av krig. Folkene kommer til Norge, ikke fordi vi behøver deres arbeidskraft, men fordi de trenger vår beskytteles. For en stor del snakker vi altså om lavt utdannete og sterkt traumatiserte individer. Det kan også ha med saken å gjøre.

At Amundsen kun ser den ene forklaringen, det forteller nok en hel del om politikken hans og hvilke inngrodde fordommer han bærer på, men det gjør ham ikke nødvendigvis til rasist, det har Amundsen helt rett i. Å stille spørsmål ved om det finnes empirisk påviselige årsakssammenhenger mellom religiøs tilhørighet og laber arbeidsdeltakelse er ikke rasisme  -- skjønt det
kan være det, avhengig av måten man stiller spørsmålene på....

(Det jeg personlig finner mest problematisk i denne sammehengen, er ikke måten disse tallene blir tolket på, selv om det også kan være svært usmakelig, men selve utgangspunktet for hele undersøkelsen -- det såkalte "behovet" for et såkalt innvandrerregnskap. 
Bør vi spørre hvilke innvandrere som tjener "oss" best og rangere dem deretter? Er ikke det å misforstå av hva asylinstituttet handler om?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar