torsdag 19. april 2012

Straff som fortjent.

Forleden dag ble meddommer Thomas Indrebø erklært inhabil i terrorsaken fordi han dagen etter at myrderiene fant sted skal ha skrevet: «Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!» Tiltalte har selv ytret lignende synspunkter. I går hevdet han at 21 års fengsel vil være en patetisk straff for det han har gjort. Ja, straffen vil nærmest være en fornærmelse: «Det er kun to utfall jeg hadde respektert...Frifinnelse eller dødsstraff er de to eneste logiske utfallene av denne saken.»

Vi har ikke dødsstraff i Norge -- 21 år pluss forvaring er lovens strengeste straff -- så dette snakket om at udåden fortjener dødsstraff, er bare (avhengig av hvem som snakker) måter å uttrykke sitt sinne eller sin forfengelighet på.

Hvis tiltalte blir kjent strafferettslig tilregnelig, finnes det knapt alternativer til 21 år i fengsel. Men jeg har tenkt at hvis man skulle finne på noe annet, så hadde kanskje livsvarig samfunnstjeneste for AUF eller Arbeiderpartiet, eller kanskje for Islamsk Råd vært en passe infam dom....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar