fredag 20. april 2012

Sunn skepsis.

Dette er egentlig ikke overraskende. Wikipedia er den 6. mest besøkte nettsiden i verden. Leksikonet inneholder over 20 millioner artikler på på 283 ulike språk, og redigeres av mer enn 300.000 aktive brukere. Dette siste er både en styrke og en svakhet. At hvem som helst kan skrive nye og endre eksisterende artikler innebærer en enorm arbeidskapasitet. Svakheten er naturligvis at visse oppslagsord kan utvikle seg til rene kampsoner; et sted for ideologisk krigføring (og mindre ondsinnede former for saklig uenighet). Dette betyr at Wikipedia (som det meste på internett -- ellers også, forøvrig) bør leses med varsomhet. Ikke sånn å forstå at alt må tas med en klype salt; men fordi man aldri kan være helt sikker på hvor informasjonen kommer fra, bør ikke Wikipedia anvendes alene. Dette er forøvrig helt i tråd med anbefalingene fra Wikipedia. "Artiklene bør leses med sunn skepsis. Det meste er troverdig, men noen garanti har man ikke," medgir Harald Haugland, medlem av Wikipedias administratorkollegium, som advarer mot å bruke leksikonet som primærkilde til kunnskap: "Wikipedia er først og fremst et verktøy man kan bruke for å skaffe seg oversikt og finne henvisninger til andre kilder."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar