søndag 21. august 2011

Dirty Oil.

Statoil sier seg skyldig i 19 brudd på miljølovgivningen i Alberta. Disse problemene har i og for seg ledelsen gått inn i med vidåpne øyne. Det skortet slett ikke på advarsler mot tjæresandprosjektet. Dommen har ikke falt ennå, så frifinnelse er en mulig utgang av saken, men hva om Statoil skulle bli dømt i retten?

Statens Pensjonsfond Utland, også kalt Oljefondet, har et regelverk som blant annet forbyr investeringer i selskaper som har gjort seg skyldig i grov miljøkriminalitet. (Se også her.) Fondet og dets regelverk gjelder bare investeringer i utlandet; selskaper børsnotert i Norge tilfaller det såkalte Folketrygdfondet. Folketrygdfondet har meg bekjent (hvilket ikke sier allverden) ingen andre kjøreregler enn å søke størst mulig avkastning, så formelt sett vil kanskje Statoil gå fri; men det må om ikke annet kunne kalles pikant -- og ikke så rent lite "flaut og pinlig for både Statoil og den norske stat" -- at det statlige norske oljefondet måtte forby investeringer i statens eget oljeselskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar