fredag 8. april 2011

Chaudhary om voldtekt.

I løpet av få dager har det vært fem overfallsvoldtekter i Oslo. Igjen blusser spørsmål om skyld og ansvar opp. Denne gangen er det legen Amir Tauqir Chaudhary som har satt i gang debatten. Under overskriften «Legger ansvaret på kvinnene» hevdet han i Dagbladet i går at en del slike voldtekter kunne ha vært unngått dersom jentene hadde oppført seg annerledes. I Dagsnytt 18 senere på dagen understreket Chaudhary at overskriften var journalistens verk. Han ønsker slett ikke å legge ansvaret på ofrene. “Kvinner har aldri skyld i en voldtekt,” presiserer han, men mener at de bør være mer våkne. Det ”[er aldri] kvinnens ansvar at hun blir voldtatt”. Chaudharys poeng er bare at “de kan endre noen vaner slik at de ikke ender i vanskelige situasjoner.”

Reaksjonene har vært mange. Alt fra forsøk på å forstå til nesten-rasistiske slagord og anklager om grisete mannssjåvinisme. Anklagene har neppe noe for seg. Uttalelsene var trolig velmente. Likevel er de i høyeste grad problematiske. “Når en lege som indirekte jobber med jenter som har blitt utsatt for voldtekt snakker om hvordan jentene bør oppføre seg, kan han bidra til å gi jentene skyldfølelse. Selv om denne legen mener det velmenende, holder det ikke,” sier AUF-leder Eskil Pedersen, og det tror jeg er nokså persist. Det er -- om ikke annet -- upassende å si om jenter som har blitt overfalt at dette selvsagt ikke var deres skyld, men at de kunne ha gjort ting annerledes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar