torsdag 1. desember 2011

Is this Love that I'm Feeling?

Det er filosofisk problematisk, men ikke helt uvanlig, særlig ikke i populærkulturen, å kalle kjærlighet en emosjon. For hvis kjærlighet er en emosjon, betyr vel det at vi elsker kun i de øyeblikkene vi har de rette emosjonene? Kan jeg da si at jeg elsker kona mi? Burde jeg ikke heller si hvor ofte eller hvor mange ganger jeg har elsket henne, eller undersøke hvorvidt jeg elsker henne -- hvorvidt jeg "føler kjærlighet" for henne -- akkurat nå? Hvis min kone spør, kan jeg ikke bare forsikre henne om at jeg elsker henne -- jeg må kjenne etter først. Hvis kjærlighet er en følelse, må altså spørsmålet behandles som et rent empirisk spørsmål: "Vent litt...nei, dessverre, ikke akkurat nå!" Men hvis mine følelser på ett bestemt tidspunkt er alt jeg kan uttale meg om, hven vil da bry seg om svaret? Mister ikke alle spørsmål og svar, all tvil og tro, alle anklager og forsikringer -- ja, mister ikke alt som gjør kjærligheten viktig for oss sin betydning på denne måten? I neste øyeblikk kan jo alt være annerledes.

Videre synes den emosjonelle kjærlighetsmodellen å åpne for å snakke om kjærlighetsglimt. Det er en kjennsgjerning at jeg kan sitte i en stol og bli overmannet av plutselig kjedsomhet. Hvis kjærlighet også er en emosjon, betyr det at jeg på samme måte kan bli slått av plutselig kjærlighet? "I går klokken 16.05 elsket jeg faktisk Kari. Det kom helt plutselig, og forsvant igjen med det samme!" Dette er absurd. Kjærlighet må ha en viss varighet. Hvis følelsen varer kun et øyeblikk, hvordan kan vi vite at det er kjærlighet vi føler (og at den er rettet mot nettopp Kari), snarere enn, for eksempel, at solen varmer behagelig på ryggen akkurat nå?

Ting blir ikke nødvendigvis bedre av å tenke på kjærlighet som en dypere og mer stabil emosjon. For hvordan skal vi forstå dette? At vi går omkring med en følelse av kjærlighet for alt vi elsker hele tiden? Vi føler det bare i spesielt intense øyeblikk, men kjærligheten er der hele tiden. Selv om kjærlighetsfølelsen ofte er skjult for oss, fordi vi sover eller fordi vi tenker på og føler helt andre ting, så er den alltid der og kan når som helst piple opp til overflaten. Dette slår meg som en merkelig bruk av ordet "følelse", uten at jeg kategorisk vil avvise slik bruk. Å snakke om kjærlighet som en dyp og konstant følelse kan forstås som en forenklet eller metaforisk uttrykksmåte, og slikt har sin plass, for eksempel i poesien. Men hvis dette er ment som en empirisk hypotese, er det vanskelig å se hva vi kan bruke den til: Hvordan tester man en hypotese om at folk føler kjærlighet selv når de ikke føler det? Dette minner mest om en a priori påstand om hvordan ting henge sammen. I slike tilfeller svarte Wittgenstein: Ikke tenk, men se -- se blant annet om det virkelig finnes noe slikt som en kjærlighetsfølelse.

Da, tror jeg, vi oppdager at det ikke finnes én slik følelse, men at kjærlighet kan føles på utallige vis. Alle former for kjærlighet er knyttet til vårt følelsesliv, men de uttrykkes gjennom ulike følelser i ulike sammenhenger. Hva som er en kjærlighetsfølelse bestemmes ikke av følelsen alene, men også av den sammenhengen følelsen opptrer i. Jeg kan være stolt over min datter som har laget en flott tegning; jeg kan være bekymret fordi jeg ikke ser henne i folkemengen, og jeg blir lettet når jeg finner henne igjen; og, som jeg var inne på i dette innlegget, dyp sorg synes å være den adekvate responsen på et sammenbrudd på gjensidigheten i et forhold. Stolthet, bekymring, lettelse og sorg er, kan vi si, fire ulike emosjoner. Ingen av dem er kjærlighetsfølelser, men alle sammen kan, i bestemte sammenhenger, være uttrykk for min kjærlighet.


Når jeg har sagt dette, vil jeg raskt legge til at kjærlighet opplagt handler om mer enn følelser. Hvorvidt vi elsker kommer ikke utelukkende an på hvor og hva vi føler. Et forhold kan gå i oppløsning når forelskelsens pasjoner blekner. Det betyr ikke nødvendigvis at dette aldri var noe kjærlighetsforhold, men vi vil kanskje si at i dette tilfellet ble det med forelskelse; at dette forholdet var tuftet kun på følelser -- underforstått: at kjærligheten aldri stakk særlig dypt her. Eller tenk på følgende oppfordring: "Du elsker meg, sier du. Så vis det da!" Dette betyr ikke at jeg må vise mine følelser. Kravet er at jeg må (be)vise min kjærlighet ved å oppføre meg på et bestemt vis.

På hvilket vis må vi oppføre oss for å vise kjærlighet? Heller ikke her finnes det ett svar. Svaret avhenger av hvilken kjærlighet vi snakker om -- kjærligheten til et kunstverk uttrykker seg på andre måter enn kjærligheten til ektefellen, som igjen stiller til dels andre krav enn kjærligheten til barna -- og det avhenger naturligvis av omstendigheter og kontekst. En gave kan være et vakkert uttrykk for kjærlighet. Men samme gave kan, for eksempel hvis giveren er en far som aldri besøker og aldri viser glede over å være sammen med ungene, være uttrykk for noe helt annet. For å vite om gaven uttrykker det ene eller det andre -- mer presist: for å vite hvordan vi skal beskrive en gaveoverrekkelse -- holder det altså ikke å konstatere at en gave skifter hender samt granske følelsene til partene involvert; vi må vite en hel del om den sammenhengen overrekkelsen finner sted i -- kontekst, forhistorie og så videre. En bokgave kan være en kjærlighetsgave fra en far til en datter. Men hva om datteren egentlig ønsket seg fotballsko? Vel, kanskje pappaen oppriktig mente at en bok ville være bedre for henne. Skjønt underkjennelsen av datterens ønske kan også, hvis han er av den typen, vitne om farens akademiske ambisjoner for barnet, eventuelt avsløre hans syn på datterens fotballinteresse, eller begge deler. Hva om datteren alt har et par (i hans øyne) fullt brukbare sko som hun bare ikke liker fargen på? Og i tillegg har mast og mast om nye sko -- da var kanskje boken ment som en lærepenge ("Jeg tåler ikke mas!"). Eller hvis datteren for lenge siden har nevnt nettopp denne boken, trodde kanskje faren dette var hva hun egentlig ønsket seg -- og kanskje han hadde rett. Og så videre.

Følelser er (tror jeg) sentrale i alle former for kjærlighet. Det samme gjelder atferd. Men nøyaktig hvordan kjærlighet, følelser og atferd forholder seg til hverandre er et meget komplisert spørsmål, som neppe kan besvares uten detaljerte beskrivelser av konkrete situasjoner i konkrete kontekster.

11 kommentarer:

 1. 4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
  den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

  5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
  er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

  6 Den gleder seg ikke over urett,
  men har sin glede i sannheten.

  7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

  Dette Paulus-sitatet er vel mest kjent når det gjelder kristent syn på hva kjærlighet. Den ligger mer i hva du gjør enn hva du føler. Jeg tror det er slik at den kjærlighet du føler for Sigrid når hun er kjærlig tilbake, ikke er den dypeste. Hvis den dagen kommer da hun friker ut, kommer på skråplanet, forbanner deg hver gang hun ser deg, utnytter deg, håner deg, gjør ting du skammer deg over.Hvis du da enda natt og dag leter etter ting du kan gjøre for henne, da har du en virkelig dyp kjærlighet.

  Jan

  SvarSlett
 2. Hei Jan, og velkommen tilbake.

  Er punktene 1-3 borte?

  Ja, kanskje dette er best kjent som kristen kjærlighet. Men i dag vil vi også beskrive foreldrekjærlighet på denne måten: ikke fordi alle foreldre viser slik kjærlighet for ungene sine, selvfølgelig -- ubetinget kjærlighet er ingen empirisk beskrivelse av forelderskapet -- men fordi ubetinget kjærlighet rett og slett er hva vi mener med "foreldrekjærlighet" i våre dager. Foreldre skal elske ungene sine uansett. Dette idealet kan det naturligvis være svært vanskelig å leve opp til, ikke minst fordi kjærlighet ikke bare avhenger av hva vi gjør, men også har med følelser å gjøre.

  Kan vi kalle det kjærlighet om ingen følelser er inne i bildet? Kanskje. Men vi ville vel også si at noe mangler hos en far som leker med ungene sine hver eneste dag, ikke av lyst og glede, men av ren og skjær plikt? En pliktoppfyllende far, er ikke nødvendigvis en kjærlig far. Jeg kan godt forstå om denne pappaen kjenner seg utilstrekkelig som far. Den romantiske kjærlighetsforståelsen, som oppfatter kjærlighet som primært eller identisk med følelser, vektlegger disse erfaringene, men (som forsøkte å vise) gjør ofte det på bekostning av andre viktige sider ved kjærligheten.

  Jeg tror det er slik at den kjærlighet du føler for Sigrid når hun er kjærlig tilbake, ikke er den dypeste. Hvis den dagen kommer da hun friker ut, kommer på skråplanet, forbanner deg hver gang hun ser deg, utnytter deg, håner deg, gjør ting du skammer deg over.Hvis du da enda natt og dag leter etter ting du kan gjøre for henne, da har du en virkelig dyp kjærlighet.

  Det er ingen tvil om at det er enklere å elske noen som elsker en tilbake enn å elske noen som forakter en. Men må kjærligheten være vanskelig for å være dyp? (Det er neppe det du mener.) Jeg har lyst til å si at kjærligheten, tvert imot, er på sitt dypeste når den er som enklest: At det er i gjensidige kjærlighetsforhold den når sitt fulle potensial; at gjensidig (mellommenneskelig) kjærlighet er en mer fullkommen variant enn ensidig kjærlighet. På den andre siden, er det jo vanskelig å vite hvor robust kjærligheten virkelig er uten at den stilles på prøve. Derfor er jeg enig i at det er noe fantastisk vakkert ved kjærlighet som utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Imidlertid er jeg usikker på hvordan jeg vil beskrive dette; om jeg vil si at det er i "fientlige" omgivelser kjærligheten er på sitt dypeste eller om slike omgivelser bare lodder dypet; at det er i slike omgivelser kjærligheten viser hvor dyp og robust den er. Jeg heller mot det siste, tror jeg.

  Det var blant annet derfor jeg (her) skrev at jeg håper at jeg vil fortsette å elske døtrene mine selv om de skulle fornekte sin far. Jeg kan ikke vite, men håper av hele mitt hjerte at det er denne typen kjærlighet jeg har for mine døtre.

  Én side av denne kjærligheten er at jeg håper at jeg aldri vil få vite sannheten. Jeg håper selvsagt at min kjærlighet aldri skal bli stilt på denne prøven, og at døtrene mine alltid skal være lette å elske. Men, naturligvis, skulle jeg bli stilt over et slikt scenario, der ungene ikke vil vite av meg lenger, så håper jeg det vil vise seg at det er en slik far jeg er. Hvis ikke -- hvis lengsel etter dem og sorgen over tapet ikke sto i sentrum av mitt forhold til ungene etter et slik brudd -- ville ikke dét i retrospekt si noe ufordelaktig om min kjærlighet til dem også i dag? At den aldri har vært så dyp, kanskje?

  SvarSlett
 3. Du har selvfølgelig rett. Kjærligheten er ikke mindre når livet er godt. I vanskelige stunder blir den testet, lykkelig er den som slipper det. I litteraturen og i æreskulturer er det ofte slik at foreldrene slår hånden av barna sine når de bryter med fedrenes skikker. Så det er ikke alle som klarer testen.

  Nei, det er heldigvis lett å elske sine barn. Problemet er å elske sine fiender. Men det er vel ikke alle som har slike idealer.

  SvarSlett
 4. Jeg har vært bortreist et par dager, så jeg har ikke fått svart tidligere.

  Jeg har ikke mye å si utover at det er vanskelig, for ikke å si umulig å elske sine fiender: Jeg har alltid lest dette tekststedet som en oppfordring til ikke å ha fiender. Fiendskap og kjærlighet er uforenlige i mine tanker. Verken kjærlighet eller fiendskap er følelser, men begge innebærer, ofte stikk motsatte og gjensidig utelukkende, følelser. Kjærlighet er uforenlig med forakt og hat.

  Dette er ingen innvending, naturligvis, for jeg tror, som du skriver, at poenget "ligger mer i hva du gjør enn hva du føler". Poenget er kanskje at ikke engang den vi forakter skal behandles foraktfullt; at vår forakt aldri må skinne gjennom i vår atferd -- eller sterkere og mer positivt uttrykt: at vi skal være god selv mot våre fiender. Men dette vil jeg heller kalle: å behandle sine fiender som om vi elsker dem.

  Dette vil være mer enn vanskelig nok for de fleste av oss.

  SvarSlett

 5. Takk til stor DR solfylte FOR løse mine problemer hans EMAIL er (at drsunnydsolution1@gmail.com

  mitt navn er Miss Fatima, jeg var gift med min mann for 5 år vi levde lykkelig sammen for dette år og ikke før han reiste til Australia for en forretningsreise hvor han møtte denne jenta siden han hater meg og ungene og elsker henne bare. så da mannen min kom tilbake fra turen han sa han ikke ønsker å se meg og mine barn igjen så han drev oss ut av huset og han nå gå til Australia for å se at andre kvinne. så jeg og barna mine var nå så frustrert jeg bodde bare med mamma og jeg var ikke behandle bra fordi min mor ble gift med en annen mann etter at min far døde så mannen hun ble gift med ikke var behandler henne godt, jeg og mine barn var så forvirre og jeg søker etter en måte å få min mann hjemme fordi jeg elsker og verne ham så mye , så en dag da jeg var surfer på datamaskinen min så jeg et vitnesbyrd om denne spell kast DR Sunny, vitnesbyrd delt på Internett av en dame og imponere meg så mye jeg tenker også på prøve. Ved første jeg var redd, men når jeg tenker på hva meg og barna mine passerer så jeg kontaktet ham og han fortalte meg å bli sinnsro i bare 24 timer at min mann skal komme tilbake til meg og til min beste overraskelse fikk jeg en telefon fra min mann på den andre dagen ber barna jeg ringte DR Sunny og han sa dine problemer er løst mitt barn. så dette var hvordan jeg får min familie tilbake etter en lang stress brems av en onde Frue så med alt dette hjelp fra DR Sunny, Jeg vil at du på dette forumet til å bli med meg å si en stor takk til DR Sunny og jeg vil også råd for en slik eller lignende problemer, eller noen form for problemer bør også kontakte ham hans epost er) han er løsningen på alle dine problemer og problemstillinger i livet (drsunnydsolution1@gmail.com). igjen er hans email adresse (. drsunnydsolution1@gmail.com)

  HAN ER SPESIALISTER PÅ DEN FØLGENDE SPELL.

  (1) Hvis du vil ex tilbake.

  (2) Hvis du har alltid vonde drømmer.

  (3) dersom du fremmes på kontoret.

  (4) Hvis du vil kvinner/menn løpe etter deg.

  (5) Hvis du ønsker et barn.

  (6) Hvis du ønsker å bli rik.

  (7) Hvis du vil binde din mann/kone å bli din alltid.

  (8) Hvis du trenger økonomisk støtte.

  (9) hvordan du blitt lurt og du vil gjenopprette du tapt penger.

  (10) Hvis du vil stoppe skilsmisse ditt.

  (11) Hvis du vil skille din mann.

  (12) Hvis du ønsker å få innvilget.

  (13) graviditet stave å bli gravid baby

  (14) garanti du vinne problematisk rettssaker & skilsmisse uansett hvordan hva scenen

  (15) stopp din ekteskap eller forhold fra bryte fra hverandre.

  (16) Hvis du har noen sykdom som (H I V), (kreft) eller en sykdom.

  (17) Hvis du trenger bønner for utfrielse for barnet eller deg selv.

  Kontroller igjen du kontakte ham hvis du har problem han vil hjelpe deg. hans email adresse er (. drsunnydsolution1@gmail.com) kontakt ham umiddelbart... kalle meg antallet på +2348077620669

  SvarSlett
 6. Real og Urgent Stave Caster Anmeldelser for å løse dine forhold og skilsmisse problemer Dr Isikolo isikolosolutionhome@gmail.com
  whatsapp ham nå +2348133261196.

  Hei jeg heter Sarah Douglas, jeg er her for å gi vitnesbyrd om hvordan denne kraftige stavkirken heter Dr Isikolo hjalp meg til å fikse forholdet mitt. Jeg var hjertebrudd da forloveden min fortalte meg at han ikke lenger er interessert i å gifte meg fordi en annen dame har brukt en svart magi på ham. Jeg gråt og suget hver dag, til det ble så ille at jeg kom ut til Internett for å få hjelp, det var da jeg leste en anmeldelse om dr. Isikolo's store arbeid. Jeg så kontaktet ham for å få hjelp til å få min kjærlighet og mitt liv tilbake, han hjalp meg til å kaste en kraftig kjærlighetsspell og til min største overraskelse etter 24 timer med å gjøre kjærligheten stave min forlovede kom tilbake på knærne og ba meg om å tilgi ham. Vi er nå lykkelig gift og alle takker går til Dr Isikolo Wonders for å hjelpe meg med å redde forholdet mitt. Du kan kontakte Dr Isikolo via e-postadressen hans, isikolosolutionhome@gmail.com eller whatsapp ham nå +2348133261196.
  nettside: drisikolosolutionhome.webnode.com

  SvarSlett
 7. Dette er mitt vitnesbyrd om det gode arbeidet til en mann som hjalp meg .. Mitt navn er
  Mary Clifford, og jeg baserer meg i London. Mitt liv er tilbake! Etter 8 år av
  ekteskap, min mann forlot meg og forlot meg med våre tre barn. jeg følte meg som
  livet mitt var i ferd med å ende, og ble falle fra hverandre. Takket være en stavekaster
  kalt DR Ogbo som jeg møtte på nettet. På en trofast dag, da jeg surfer
  via internett, var jeg på jakt etter en god stavekaster som kan
  løse mine problemer. Jeg kom over serier av vitnesbyrd om dette
  spesiell stavekaster. Noen mennesker vitnet om at han tok med seg Ex
  elsker tilbake, noen vitnet om at han gjenoppretter livmor, noen vitnet om at han
  kan kaste stave for å stoppe skilsmisse og så videre. Det var en bestemt
  vitnesbyrd jeg så, det handlet om en kvinne kalt nåde, hun vitnet om hvordan
  Dr Ogbo brakte tilbake sin Ex lover på mindre enn 72 timer og på slutten av
  vitnesbyrdet hun slipper dr. Ogbo e-postadresse. Etter å ha lest alle disse, jeg
  bestemte seg for å gi DR Ogbo et forsøk. Jeg kontaktet ham via e-post og forklarte min
  problem for ham. På bare 3 dager kom min mann tilbake til meg. Vi løste vår
  problemer, og vi er enda lykkeligere enn før. Dr Ogbo er virkelig en talentfull
  og begavet mann og jeg vil ikke slutte å publisere ham fordi han er en
  fantastisk mann ... Hvis du har et problem, og du er ute etter en ekte og
  ekte stavekaster for å løse dette problemet for deg. Prøv den store dr. Ogbo
  i dag kan han være svaret på ditt problem. Her er hans kontakt:
  drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com Mange takk Ogbo. Kontakt ham
  for følgende:

  (1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
  (2) hvis du alltid har dårlige drømmer.
  (3) Du vil bli markedsført på kontoret din.
  (4) Du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg.
  (5) Hvis du vil ha et barn.
  (6) [Du vil være rik.
  (7) Du vil knytte din mann / kone til å være din for alltid.
  (8) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
  (9) Urtepleie
  10) Hjelp å bringe folk ut av fengselet
  (11) Marriage Spells
  (12) Miracle Spells
  (13) Skjønnhet
  (14) PROPHECY CHARM
  (15) Attraktive staver
  (16) Evil Eye Spells
  (17) Kissing Stave
  (18) Ta bort sykepleie
  (19) VALG VINNE SPELLER
  (20) SUCKSESS I EKSEMPEL SPELLER
  (21) Sjarm for å få hvem som elsker deg.
  (22) Bedriftsspell
  (23) Fjern HIV sykdom staver

  Kontakt ham i dag på: drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com
  +2348057586216 Du kan også kontakte ham på hva som helst app på samme telefon
  Antall.

  SvarSlett

 8. Jeg vil bare takke deg. Stavningen din har forandret livet mitt. Jeg var deprimert og var ikke helt sikker på at det ville fungere for meg. På toppen av det er jeg alltid motvillig til å kjøpe ting fra Internett. Men det tok bare en uke, akkurat som du sa! Nå er min bf tilbake med meg, akkurat som du annonserte. videresend dine opplysninger til Dr.Obodo på Mail: templeofanswer@hotmail.co.uk , eller whatsapp +2348155425481

  SvarSlett
 9. Det er Dr.chamberc, du kan sende ham en epost hvis han trenger hjelp i forholdet ditt chamberc564@yahoo.com Jeg lover at dine problemer vil bli løst umiddelbart. Etter sju år med forholdet min, forlot mannen min med tre barn, jeg gjorde alt. Jeg kan ikke få ham tilbake, men alt var forgjeves. Jeg ønsket å be om kjærligheten jeg føler for ham, men han nektet før han fortalte meg problemet med noen på nettet, og hun foreslo at jeg hellere skulle sende en tryllekunstner som kunne hjelpe meg med en stave som ville bringe ham tilbake, aldri hatt magi Jeg hadde ikke annet valg enn å prøve, sendte jeg til Dr.chamber, Dr.chamber sa at det ikke var noe problem han ville få mannen min tilbake til meg etter tre dager, jeg kunne ikke tro, og jeg gir ham bare en triyer og min mann var tilbake til meg om tre dager, staven var opptatt og overraskende, den andre dagen den var rundt 16.00. Min ex kalt, jeg var så overrasket, svarte han. og alt han sa var at han var så ille om alt som skjedde, min mann sa at han ønsket å komme tilbake til meg, som jeg liker veldig mye. Jeg var så glad og overrasket. Siden da har jeg gitt et løfte om at alle som har et forholdsproblem, vil referere til en magisk Dr.chamber som vil hjelpe deg. Alle som trenger hjelp med en vaskemaskin chamberc564@yahoo.com har også gjort mye magi, (1) Hvis du vil gjenopprette ex (2) Hvis du alltid har dårlige drømmer. (3) Forfremmes til kontoret. (4) Hvis du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg. (5) Hvis du vil ha et barn. (6) Hvis du vil være rik. (7) Hvis du vil at din ektefelle skal være hans evig. (8) Hvis du trenger økonomisk hjelp. (9) Hvordan har du lurt og vil gjenopprette dine tapte penger. (10) hvis du vil stoppe skilsmissen. (11) Hvis du vil skille ektemannen din. (12) hvis du ønsker å møte dine ønsker. (13) Graviditet til gravid baby (14) Pass på at du vinner vanskelige forsøk og skilsmisse uansett hvordan (15) Forhindre at ekteskapet ditt eller forholdet blir ødelagt. (16) hvis du lider av en sykdom som (H I V), (kreft) eller noen sykdom. (17) Hvis du trenger bønn for utgivelsen av barnet ditt eller deg selv. Igjen, sørg for at vi kontakter deg hvis du har problemer med å hjelpe. Din e-postadresse er chamberc564@yahoo.com

  SvarSlett
 10. Endelig er min lykke gjenopprettet av en tryllekunstner kalt Dr.Chamberc Jeg er mai Debra fra Storbritannia. Jeg vil ha alle på dette nettstedet eller forumet for å bli med meg takk til Dr.Chamberc for det han gjorde for meg og mine barn. Jeg har vært gift med mannen min i 5 år og vi har levd lykkelig sammen i årevis mens han reiste til Brasil for en forretningsreise hvor han møtte denne prostituenten som svelget ham for å hate meg og barn og bare elsket henne. Når mannen min kom tilbake fra en måte han ikke spilte, er rollen som min mann og ble fremmed. Han reiste til Brasil hver måned. Jeg var så forvirret og jeg var på utkikk etter en måte å få ham tilbake på. En trofast dag da jeg gikk gjennom en datamaskin så jeg et vitnesbyrd om denne voodoopresten Dr.Chamberc. Vitnesbyrdet fremhevet hans sterke stav og godt hva han kunne gjøre. Med post, helbreder kreft, HIV / AIDS, avviser din entusiastiske kjærlighet og blir kvitt penger. Jeg ble overrasket og spurte: "Hvorfor vet verden ikke om denne voodoopresten," men jeg var desperat, så jeg prøvde det. Jeg kontaktet ham gjennom kontaktinformasjonen jeg så på stedet. (Chamberc564@yahoo.com). Han reagerte da jeg kontaktet ham, forklarte hans lidelse og forsikret meg om at jeg ville finne trøst med sin kraftige magi. Jeg ga ham en jobb til å begynne å jobbe, og en uke senere kom mannen min fra Brasil og ydmykt bedt om å tilgi meg. Jeg var et øyeblikk uten et ord til jeg ga ham et kyss. Hvem er interessert i å kontakte denne voodoo presten, vær så snill å ikke være redd eller tvil om å stoppe deg. Kontakt det gjennom: chamberc564@yahoo.com

  SvarSlett
 11. Hei alle sammen! Jeg er Kim fra USA Jeg er her for å vitne i navnet på denne store mannen som brakte familie til meg etter at kjæreste forlot meg tre år til en annen kvinne jeg virkelig elsket Chris fordi det var min første kjærlighet jeg prøvde alt Jeg gjorde for å få Chris tilbake til livet mitt, men de menneskene jeg møtte skjulte meg og lyver for meg. Så normalt går jeg ut på lørdag for å få håret mitt gjort og få noen ting. i salongen når de lytter til radioen godt, programmet (da jeg kom tilbake til min ex) og begynte å snakke mye om Dr.chamberc hvordan denne mannen hjalp mange mennesker med å bringe en elsker der, så gikk jeg straks til damer, som jeg møtte i salongen og forklarte dem ting som fortalte dem at jeg skulle prøve å kontakte Dr. Chamberc at det snakket om byen, og folk virkelig kontaktet ham for hjelp, vi søkte umiddelbart på internett og leste gode ting om Dr.chamberc Jeg er nå Dr.chamberccontact umiddelbart i salongen jeg ga Dr.chamberc samtale og jeg delte mitt problem med ham han sa bare så jeg måtte ikke bekymre meg for at jeg bare skulle være glad bare fortalte meg å sende ham noen detaljer Jeg gjorde og da kom han tilbake til meg at alt ville være bra innen 36 timer. Jeg var så glad at Dr.chamberc gjorde jobben sin, og han skuffet meg ikke, min kjæreste Chris kom til meg i tårer og ba om unnskyldning for meg at han dro Jeg har dyp smerte i en god 3 år, så han bestemte meg for å bevise at han aldri han vil ikke forlate meg for noen grunn til å få meg tilgang til kontoen min og gjøre ham til sin slektninges slektning for all sin vilje. Nå er den mest perfekte tingen at han ikke kan tilbringe et øyeblikk uten å se meg eller ringe meg, jeg er så takknemlig for Dr.chamberc for å returnere den flokken jeg savnet i årevis. Ta kontakt med Dr.chamberc for hjelp at han er en betrodd mann i e-post chamberc564@yahoo.com
  (1) Hvis du vil ha din ex tilbake. (2) hvis du alltid har dårlige drømmer. (3) Vil bli fremmet på kontoret din. (4) Vil du at kvinner / menn skal løpe for deg? (5) Hvis du vil ha et barn. (6) [Ønsker å være rik. (7) Vil du at din mann og kone skal være din evighet. (8) Hvis du trenger økonomisk hjelp. (9) Hvis du vil stoppe skilsmissen. 10) Hjelp folk å komme ut av fengsel. (11) Spell av ekteskap (12) Mirakuløse staver (13) Staver av skjønnhet (14) PROPHECY CHARM (15) Magic of Attraction (16) Evil Eye Magic. (17) Kissing Spell (18) Fjern trollformler av kvalme. (19) GRATIS SPESIALE SPELLER. (20) SUCKSESS I TEST. (21) Stavningen for å få hvem som elsker deg. KONTAKT: chamberc564@yahoo.com

  SvarSlett