mandag 22. november 2010

Holocaust, dyrene og industrien.

Det er blitt sagt at det var moderniteten som gjorde Holocaust mulig; Holocaust er et ektefødt barn av det moderne. (Zygmunt Bauman) Nazistene masseproduserte død. Drap etter samlebåndsmetoden. Uten en effektiv arbeidsfordeling -- der mange små operasjoner utføres av like mange operatører -- hadde omfanget av katastrofen aldri nådd slike høyder. En tradisjonell arbeidsorganisering der arbeiderne følger produktet fra begynnelse til slutt, og er vitne til, ja, ansvarlig for hvert trinn i prosessen og for sluttproduktet, hadde vært aldri gitt slike groteske resultater. (Hvilken prosess og hvilket "sluttprodukt" måtte de ikke ha stått til ansvar for!) Lest på denne måten, var die Endlösung der Judenfrage slående lik en industriell prosess.

I sin siste bok, Eating Animals, forteller Jonathan Safran Foer om fremveksten av moderne slakteindustri, der man også produserer døde kropper på løpende bånd.
The pressure to improve upon the efficiency of slaughter and processing came in part as advances in rail transport, such as the 1879 invention of the refrigerator car, allowed for increasingly large concentrations of cattle to be brought together from ever-farther distances.
Henry Ford regnes ofte som historiens første virkelig moderne fabrikkant -- ja, som skaperen av moderne industri. Ford er mannen som oppfant samlebåndet. Men i følge Safran Foer var det disse slaktefabrikkene -- arbeidsmetodene der -- som satte ham på tanken. "Putting together a car is just taking apart a cow in reverse." (s.104)

Adolf Hitler skal ha vært en stor beundrer av Henry Ford. Hva skal vi tenke om det? At nazistene lærte sine metoder av Ford som lærte dem av slakteren? Er dette noe å tenke over? Hvordan skal vi i så fall tenke? (Det er ikke innlysende -- skjønt fristende å tro -- at likhetene med Holocaust sier mer om moderne kjøttindustri enn likhetene med bilindustrien gjør. Men også denne likheten sier en hel del. Ja, enhver kobling til industri sier i det hele tatt ganske mye om dyrenes status i moderne matproduksjon.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar